برچسب: کیدتوپیا

فرستادن کودکان مهد کودکی به کاراته ، فوتبال و… در اوقات فراغت کودکان روش خوبی نیست که به واسطه آن والدین فضای آزاد بیشتری برای خود ایجاد کنند و نفس راحتی بکشند ضمن اینکه فکر کنند که قدم مثبتی نیز […]
والدین نقش مهمی در یادگیری ریاضی کودکانشان دارند ،بر اساس آموزش های مربیان در بهترین مهد کودک های منطقه یک آنها برای کودکان بازی های مربوط به ریاضی را تهیه میکنند و الگوی خوبی برای چگونگی استفاده از ریاضی در […]