برچسب: مهدکودک کیدتوپیا

والدین نقش مهمی در یادگیری ریاضی کودکانشان دارند ،بر اساس آموزش های مربیان در بهترین مهد کودک های منطقه یک آنها برای کودکان بازی های مربوط به ریاضی را تهیه میکنند و الگوی خوبی برای چگونگی استفاده از ریاضی در […]