برچسب: متد های آموزش

یک مربی کودک با آموزش دادن به کودکان در زمینه های مهارت های اجتماعی، بهداشت شخصی، مهارت های پایه ای خواندن، هنر و موسیقی ، آن ها را به دنیای یادگیری وارد می کند. همچنین مربی کودک، کودکان را برای […]