قصه کودکان

خواندن قصه های کودکانه قدیمی، به تقویت مهارت های گوش دادن و صحبت کردن کودکان کمک می کند. کودکان رفتار های بزرگ تر هایی که در اطراف خود می بینند را به گونه ای ضبط و تکرار می کنند و […]