بازی کودکان

در دنیای امروز که همه ی انسان ها از بدو تولد به نحوی با تکنولوژی سر و کار دارند، بازی گروهی برای کودکان به شکلی که در گذشته وجود داشت وجود ندارد و به آن اهمیت کم تری داده می […]
در رشد کودکان، بازی های کودکانه نقش بسیار کلیدی و مهمی دارند و این که فرزند اجازه داشته باشد که کودکی کند حق هر کودکی در دنیاست و باید به هر کودک این موقعیت داده شود که استعدادهای منحصر به […]